Oavsett om det gäller intern eller extern kommunikation så är ordet alltid av stor vikt. Därför hjälper jag er att skriva och nå ut med era pressreleaser, skapa copytexter och att lägga upp en plan för hur just ert företag bör arbeta med kommunikation.

För att kommunikation ska nå fram och landa på rätt sätt är det av stor vikt att man förstår sin mottagare. Som ett led i det måste man inte bara välja rätt kommunikationsmedium, man måste också minimera risken för missförstånd.

Chansa inte – gör rätt från början.

Ta hjälp av mig när det gäller er interna och externa kommunikation!