Jag underhåller och skapar content till era sociala kanaler. Jag sköter er digitala marknadsföring och kan även skapa en personlig kommunikationsstrategi för just ert företag.

Att ha en plan bakom hur, var och varför man syns i sociala medier är viktigt. Annars riskerar man att arbeta utan att få något tillbaka och att förlora pengar på fel marknadskanaler. Det kan bli en onödigt kostsam historia som tar viktig tid och ekonomi i anspråk.

Jag utformar och skapar självklart även era nyhetsbrev och för gärna en dialog kring andra kanaler som skulle kunna stärka ert företag.